fbpx

Verkeersongeval tijdens werktijd: is mijn werkgever aansprakelijk?

Raakt u tijdens werktijd betrokken bij een verkeersongeval? Dan is uw werkgever vrijwel altijd aansprakelijk voor de letselschade die u hierbij oploopt. Ongeacht of u in een bedrijfsauto of uw eigen auto rijdt. In dit artikel leest u in welke gevallen uw werkgever aansprakelijk is en hoe u een schadevergoeding kunt eisen. Een letselschadeadvocaat kan u hierbij helpen.

Ongeval onder werktijd of in privétijd?

Als u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden betrokken raakt bij een verkeersongeluk dan geldt dit als een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld als u tijdens werktijd met uw auto onderweg bent van de ene naar de andere klant, maar vaak ook als u van huis direct naar een klant rijdt. Er is geen sprake van een arbeidsongeval als het ongeluk plaatsvond tijdens het woon-werkverkeer of als u met een bedrijfsauto in uw privétijd een ongeluk krijgt.

Zorgplicht werkgever

Elke werkgever heeft tijdens werktijd een zorgplicht over zijn werknemers. Dit houdt in dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen moet nemen, aan alle veiligheidsvoorschriften moet voldoen, heldere werkinstructies moet geven, moet waarschuwen voor gevaren, en een adequate (auto)verzekering dient af te sluiten voor ongevallen en (letsel)schade. De zorgplicht is ook van kracht tijdens autoritten die voor het bedrijf gemaakt worden. Hoewel de werkgever geen invloed heeft op het verkeer, is hij meestal wel verantwoordelijk voor een ongeval dat zich tijdens werktijd voordoet.

Wanneer is uw baas niet verantwoordelijk?

Uiteraard is de werkgever niet verantwoordelijk als u het ongeluk heeft veroorzaakt door roekeloos rijgedrag, bijvoorbeeld door veel te snel of onder invloed van alcohol te rijden. Is het ongeval onder werktijd veroorzaakt door een derde partij? Dan is de werkgever vaak alsnog aansprakelijk, maar er bestaat dan wel een regresmogelijkheid op de veroorzaker van het ongeval.

Wat zijn uw verplichtingen?

Bent u betrokken bij een verkeersongeval met letsel tijdens werktijd? Meld dit dan direct bij uw werkgever. Is er sprake van blijvend letsel of een ziekenhuisopname? Dan heeft uw werkgever de plicht om hiervan een melding te maken bij de Inspectie SZW (voorheen bekend als de Arbeidsinspectie). De toezichthouder stelt dan een onderzoek in.

Recht op een schadevergoeding?

Is uw baas aansprakelijk voor de letselschade die u opliep bij het verkeersongeval? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. De ervaren letselschadeadvocaten van Letsel Lawyers kunnen u hierbij helpen. De letselschadezaak hoeft u niets te kosten. Wanneer uw werkgever aansprakelijk is, dan moet hij ook de kosten voor de rechtsbijstand betalen. Om de letselschade vergoed te krijgen, moet aangetoond worden dat deze door het verkeersongeval en onder werktijd is opgelopen.

Welke schade wordt vergoed?

Niet alleen de schade die u direct na het ongeval heeft opgelopen krijgt u vergoed, zoals medische kosten, inkomensverlies en reiskosten. Ook voor toekomstige schade zoals aanpassingen aan uw woning, misgelopen pensioenopbouw en studievertraging kunt u een schadevergoeding krijgen. Daarnaast kunt u smartengeld claimen voor emotionele of psychische schade, zoals verdriet en slapeloze nachten. Uiteraard hangt de hoogte van het smartengeld af van de ernst van het letsel en het leed.

De relatie met uw werkgever

Soms durven werknemers geen schadevergoeding van hun baas te eisen omdat ze bang zijn de goede relatie met hun werkgever op het spel te zetten. Wees gerust: u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Bedrijven zijn doorgaans verzekerd voor arbeidsongevallen, waardoor de schadevergoeding wordt betaald door de verzekeraar. Na het aansprakelijk stellen van uw werkgever hebben wij rechtstreeks contact met de verzekeraar, waardoor uw baas geen tijd kwijt is aan de procedures.  

Letselschadeadvocaat inschakelen?

Door een letselschadeadvocaat in de arm te nemen, heeft u nergens omkijken naar. U kunt zich volledig richten op uw herstel. Onze letselschadeadvocaten helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever, het inventariseren van al uw schade, het verzamelen van de medische bewijzen en het contact met (de verzekeraar van) de tegenpartij. In tegenstelling tot de meeste juristen bij letselschadekantoren kunnen wij voor u naar de rechter stappen omdat wij niet alleen jurist maar ook advocaat zijn. Omdat letselschadezaken vaak lang duren, claimen wij veelal een voorschot op de schadevergoeding zodat onze cliënten niet in financiële problemen komen.

Bel ons op 040 – 24 05 900 of vul het contactformulier in voor gratis advies over uw mogelijkheden en kansen.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest