fbpx
Schadevergoeding uitrekenen

Veelvoorkomende schadeposten bij letselschade

Een kapotte bril, medische kosten, mantelzorg, inkomensderving, smartengeld: er zijn tal van schadeposten die vergoed kunnen worden als u letselschade oploopt door een ongeval. In dit artikel nemen we een aantal veelvoorkomende schadeposten onder de loep.

Schadeposten

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een ander ongeval waarvoor de veroorzakende partij aansprakelijk is? Dan moet de (verzekeraar van de) tegenpartij uw schade vergoeden. De verschillende soorten kosten die vergoed kunnen worden, noemen we ook wel schadeposten.

Materiële versus immateriële schade

De schadeposten vallen uiteen in twee hoofdcategorieën: materiële en immateriële schade. Aan materiële schade kan een concreet geldbedrag worden gekoppeld. Denk aan zorgkosten, gederfde inkomsten of een kapotte auto. Immateriële schade betreft de psychische en emotionele schade die u heeft opgelopen, zoals pijn, leed en gederfde levensvreugde. De vergoeding hiervoor heet smartengeld.

De volgende schadeposten komen het meest voor bij onze cliënten.

1.   Directe materiële schade

We spreken van directe materiële schade als de schade tijdens of direct na het ongeval is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte fiets, broek of bril.

2.   Medische kosten

Als u letsel heeft opgelopen door het ongeval, maakt u mogelijk kosten voor het ziekenhuis, medicijnen, fysiotherapie of andere medische hulp omdat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeluk, moet hij deze medische kosten vergoeden. Hiertoe kunnen ook de kosten voor het eigen risico en de eigen bijdrage van de zorgverzekering behoren.

3.   Reiskosten

Vanwege uw letsel moet u meestal veel reizen. Zoals naar het ziekenhuis, een therapeut, de bedrijfsarts, het UWV of uw letselschadeadvocaat. In dat geval maakt u kosten voor benzine, parkeren en/of het openvaar vervoer. Maar het kan ook zijn dat u door het letsel niet meer met uw eigen auto of het openbaar vervoer kunt reizen en vervangend vervoer moet regelen. Al dit soort reiskosten zijn te verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

4.   Verlies van verdienvermogen

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen door hun letsel inkomsten mislopen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U raakt langere tijd arbeidsongeschikt en zakt na het eerste ziektejaar terug in loon.
  • U bent na twee jaar nog arbeidsongeschikt, komt in de WIA en krijgt nog maar een deel van uw laatst verdiende loon.
  • U mist bonussen en/of vergoedingen voor overwerk of onregelmatigheid.
  • U kunt uw vorige functie niet meer uitoefenen, krijgt een nieuwe baan en gaat daardoor minder verdienen.

Inkomensverlies kan financieel grote gevolgen hebben. Het inventariseren en bewijzen van verlies van verdienvermogen is bijzonder ingewikkeld. Dit kunt u dan ook beter door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat laten doen dan door de eerste de beste jurist.

5.   Kosten huishoudelijke hulp

Kunt u na het ongeval niet meer alle huishoudelijke taken doen die u voorafgaand aan het ongeval wel deed? En moet u hiervoor hulp in de huishouding zoeken? Dan moet de aansprakelijke partij een bepaalde vergoeding betalen. Daarbij maakt het niet uit of u het huishouden laat doen door een familielid of vriend die u niets hoeft te betalen. Als u gebruikmaakt van thuiszorg of een persoonsgebonden budget, dan moet ook uw eigen bijdrage worden vergoed.

6.   Verlies zelfwerkzaamheid

Met de schadepost ‘verlies zelfwerkzaamheid’ bedoelen we kosten die u maakt omdat u klusjes in en om de woning zoals schilderen, reparatiewerk en groot tuinonderhoud, die u normaal gesproken zelf zou doen, nu moet uitbesteden. Dat kan aan een familielid of vriend zijn, maar ook aan een bedrijf.

7.   Mantelzorg

Als u hulp krijgt van een familielid of vriend bij uw verzorging of dagelijkse activiteiten (‘mantelzorg’), moet de veroorzaker van het ongeval daarvoor een vergoeding betalen. Ook als u de mantelzorger niets betaalt.

8.   Overige materiële schade

Met overige materiële schade bedoelen we schade die in geld is uit te drukken en niet tijdens of direct na het ongeval is ontstaan. Daarbij kan het gaan om kosten voor een huurbed, krukken, rolstoel, aanpassingen in uw woning, etc.

9.   Immateriële schade

Last but not least: immateriële schade. Mogelijk bent u door het ongeval depressief of angstig geworden, of heeft u constant pijn. De aansprakelijke partij moet u dan smartengeld betalen, oftewel een vergoeding voor de opgelopen psychische en emotionele schade.

Een letselschadeadvocaat inschakelen

Wilt u als slachtoffer van een ongeval een schadevergoeding eisen? Dan is het niet verplicht om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Door onder meer het inventariseren en bewijzen van alle schadeposten is het verhalen van letselschade specialistisch juridisch en financieel werk. Organisaties zoals de Consumentenbond en Slachtofferhulp Nederland adviseren daarom te kiezen voor een gespecialiseerde advocaat.

De gespecialiseerde letselschadeadvocaten Fabian David en Marloes Hulstein van Letsel Lawyers in Eindhoven helpen u graag om een schadevergoeding voor al uw letselschade te regelen. In veruit de meeste gevallen is onze rechtshulp kosteloos. Wilt u gratis advies over uw mogelijkheden en kansen? Bel ons op 040 – 24 05 900 of vul het contactformulier in.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *