fbpx

Veelgestelde vragen

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval? Dan kunt u de schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Zo’n letselschadezaak kan uit 11 stappen bestaan:

1. eerste kennismaking en intakegesprek (kosteloos voor u)
2. beoordelen aansprakelijkheid
3. schade claimen
4. medische inventarisatie
5. medische expertise(s)
6. inventarisatie beperkingen
7. schade-inventarisatie
8. rekenkundige expertise
9. eindregeling vormgeven
10. vaststellingsovereenkomst
11. procedure bij de rechtbank

Klik hier om meer te lezen over de afzonderlijke stappen.

De meestvoorkomende soorten letsel na een ongeval zijn:

  • whiplash
  • orthopedisch letsel
  • oeurologisch letsel
  • psychisch letsel
  • beroepsziekten

Wat voor letsel u ook heeft opgelopen: waarschijnlijk heeft het ingrijpende gevolgen op uw leven. Vooral als er sprake is van blijvend letsel. U moet dan immers leren om te gaan met blijvende beperkingen.

Niet alleen vergt dat fysiek en mentaal veel van u. Ook heeft het een enorme financiële impact. Daarom kunt u de financiële afwikkeling van uw letselschade het beste laten regelen door een letselschadeadvocaat.

Klik hier om meer te lezen over de afzonderlijke letselsoorten.

Letselschade kan op tal van verschillende manieren ontstaan. De meestvoorkomende categorieën zijn:

Er zijn verschillende wettelijke regelingen voor aansprakelijkheid in deze letselschadeoorzaken. De juiste juridische koers bepalen vraagt om ervaring en deskundigheid. Daarom is het van belang om niet zomaar met de eerste de beste jurist in zee te gaan, maar een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in de arm te nemen.

Een advocaat is een jurist, maar een jurist is niet per se een advocaat. Jurist is geen beschermde titel, dus iedereen mag zich zo noemen. In de regel hebben juristen een opleiding rechten (HBO of universitair) gevolgd. Een advocaat heeft een universitaire rechtenstudie afgerond en daarna nog eens, bij een advocatenkantoor, de driejarige Beroepsopleiding Advocatuur.

In tegenstelling tot een jurist moet een advocaat zich houden aan allerlei strenge regels in de Advocatenwet en de Gedragsregels Advocatuur. Bovendien zijn advocaten verplicht om ieder jaar veel geld en tijd te investeren in hun permanente opleiding. Daardoor heeft u bij een advocaat meer garantie op kwaliteit dan bij een jurist van bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar of letselschadekantoor.

Klik hier om meer te lezen over de verschillen tussen een advocaat en een jurist.

Op internet vindt u talloze bedrijven die slachtoffers van ongevallen helpen. Bij rechtsbijstandverzekeraars en letselschadekantoren werken geen letselschadeadvocaten, maar juristen. Voordat u een keuze maakt, is het belangrijk om kennis te nemen van de drie belangrijkste verschillen tussen een (letselschade)advocaat en een jurist.

1. Een advocaat kan altijd naar de rechter stappen

Een jurist kan niet altijd een procedure bij de rechter beginnen, een advocaat wel. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als er discussie blijft bestaan over de aansprakelijkheid of de omvang van de schadevergoeding.

Juristen moeten uw dossier in zo’n geval uit handen geven aan een advocaat. Maar dat doen ze liever niet, omdat het ze geld kost én ze zelf niets meer verdienen. Daarom adviseren ze u vaak om de aangeboden schadevergoeding van de verzekeraar maar te accepteren. Terwijl dat bedrag in veel gevallen lager is dan waar u eigenlijk recht op heeft.

2. De kwaliteit van de dienstverlening is gewaarborgd

Een advocaat heeft een universitaire rechtenopleiding én een driejarige advocatenopleiding afgerond. Vervolgens investeert hij jaarlijks veel geld en tijd in verplichte opleidingen. Advocaten moeten bovendien aan strenge eisen voldoen, waarop wordt gecontroleerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Daardoor is bij een advocaat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. Helemaal als de advocaat is aangesloten bij de specialistenvereniging LSA, zoals de advocaten van Letsel Lawyers.

3. Gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen

Meestal hoeft het slachtoffer niet zelf de kosten voor zijn rechtsbijstand te betalen, maar moet de tegenpartij dit doen. Dient het slachtoffer de kosten voor rechtsbijstand uiteindelijk toch (gedeeltelijk) zelf te betalen? Dan kan een advocaat gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’) aanvragen. In dat geval vergoedt de overheid de advocaatkosten, het slachtoffer betaalt slechts een eigen bijdrage. Een jurist kan daarentegen géén toevoeging aanvragen.

Klik hier om meer te lezen over de verschillen tussen een letselschadeadvocaat en een jurist.

Heeft u een advocaat nodig maar kunt u deze niet zelf betalen? Dan kunt u via de overheid een deel van de advocaatkosten vergoed krijgen. Om te bepalen of u voor deze gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’) in aanmerking komt, kunt u kijken naar de voorwaarden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR).

De RvR bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging. En zo ja, hoe hoog de eigen bijdrage wordt. Dat zal afhankelijk zijn van uw inkomen en vermogen.

Goed om te weten: alleen een advocaat kan een toevoeging voor u aanvragen, niet een jurist van een rechtsbijstandverzekeraar of letselschadekantoor.

Overigens hoeft u zelf geen advocaatkosten te betalen als de veroorzaker van het ongeluk aansprakelijk kan worden gesteld. Uw gehele schade wordt dan namelijk vergoed – inclusief advocaatkosten.

Klik hier om meer te lezen over de kosten van een letselschadeadvocaat.

Komt u niet voor gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’) in aanmerking? En heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Dan moet u in principe de advocaatkosten zelf betalen.

Echter: wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval volledig erkend wordt, dan vergoedt de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval uw advocaatkosten. Deze kosten horen namelijk bij uw schade. U betaalt dan dus niets voor een letselschadeadvocaat.

Helaas zijn sommige mensen in de veronderstelling dat slachtoffers veel geld moeten betalen voor rechtshulp. Of dat zij een deel van hun schadevergoeding moeten afdragen aan de jurist die hen heeft geholpen.

In tv-uitzendingen van onder meer Radar, Knelpunt en Zembla is aangetoond dat sommige letselschadekantoren misbruik maken van deze onwetendheid. Zij werken volgens ‘no cure no pay’. Oftewel: slachtoffers hoeven alleen te betalen bij succes. De letselschadebureaus vragen voor hun inkomen een percentage van uw schadevergoeding, bijvoorbeeld van 20 procent. Krijgt u 100.000 euro schadevergoeding, dan moet u dus 20.000 euro aan hen afstaan. Waardoor u dus zelf maar 80.000 euro overhoudt. Voor de duidelijkheid: u heeft wel een ton schade geleden, dus krijgt u feitelijk bijna een kwart van uw schade niet vergoed.

Bij een letselschadeadvocaat worden de rechtsbijstandkosten betaald door de verzekeraar van de tegenpartij, dus houdt u het hele bedrag zelf. Daarom adviseren organisaties als Slachtofferhulp Nederland om nooit te kiezen voor ‘no cure no pay’.

Klik hier om meer te lezen over de kosten van een letselschadeadvocaat.

Heeft de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeval de aansprakelijkheid erkend? In principe moet uw volledige schade dan worden vergoed. Tot uw schade behoren tevens de advocaatkosten, dus worden die ook door de verzekeraar vergoed bij volledige erkenning van aansprakelijkheid.

De schade bestaat meestal uit ‘materiële’ schade, zoals reiskosten, medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding, kosten voor klussen in en om het huis, inkomensschade en vergoeding voor een verblijf in het ziekenhuis. En uit ‘immateriële’ schade, zoals emotionele of psychische schade – waarvoor u smartengeld kunt krijgen.

Voordat wij voor u aan de slag gaan, informeren we u over de financiële kant van de zaak. Schatten wij in dat de tegenpartij slechts gedeeltelijk aansprakelijk is? Dan bespreken we de consequenties hiervan uitgebreid met u. Zo weet u vooraf al welke kosten eventueel voor uw rekening komen. En komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Klik hier om meer te lezen over de kosten van een letselschadeadvocaat.

Helaas komt het vaak voor dat slachtoffers ontevreden zijn over de manier waarop hun letselschadezaak wordt behandeld.

Worden in uw zaak de afspraken niet nagekomen?
Moet u lang wachten op een reactie?
Wordt u niet geïnformeerd over de stand van zaken?
Overlegt men niet met u?
Bent u het niet eens met de hoogte van de schadevergoeding?
Of heeft u het gevoel dat u niet deskundig genoeg wordt geholpen?

In overleg met u gaan we dan na of het in uw belang is wanneer Letsel Lawyers de behandeling van uw zaak overneemt. Neem gerust contact met ons op voor een gratis advies over de mogelijkheden.

Heeft de verzekeraar van de tegenpartij u een financieel voorstel gedaan om uw zaak definitief af te ronden? Maar twijfelt u of dit een goede regeling is? Dan kunt u bij Letsel Lawyers terecht voor een second opinion.

Wij bestuderen dan uw zaak en gaan na of uw belangenbehartiger de juiste werkzaamheden heeft verricht om tot een goede regeling te komen. Ook zoeken we uit of alle vereiste stappen zijn gezet om uw volledige schade te kunnen berekenen.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? En bent u ontevreden over de manier waarop uw belangen worden behartigd, of over het voorstel voor een schadevergoeding? Of stelt de rechtsbijstandverzekeraar misschien voor om uw zaak af te ronden, terwijl u meent dat de zaak moet worden doorgezet?

U kunt dan een beroep doen op de geschillenregeling rechtsbijstandverzekering. Daarin staat dat u, op kosten van uw verzekeraar, een second opinion bij een door u gekozen letselschadeadvocaat mag aanvragen. Deelt deze advocaat uw standpunt? Dan kunt u uw zaak op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar verder laten behandelen door een advocaat.

Wil uw verzekeraar stoppen met uw zaak en deelt de advocaat in zijn second opinion deze opvatting? Dan kunt u doorgaan op eigen kosten. Weet uw nieuwe advocaat de beoogde schadevergoeding uiteindelijk toch voor u te realiseren? Dan worden uw advocaatkosten achteraf vaak alsnog vergoed.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een gratis advies over de mogelijkheden.

Belangrijk voor u als slachtoffer om te weten: de behandeling van een letselschadezaak duurt meestal lang.

Dit komt onder meer doordat uw zaak pas definitief kan worden afgewikkeld bij een ‘medische eindsituatie’. Daarvan is sprake als er medisch gezien geen verbeteringen of verslechteringen meer te verwachten zijn of als u volledig bent hersteld. Vaak is er pas minimaal twee jaar na het ongeval sprake van een medische eindsituatie.

Als de medische eindsituatie is bereikt, kan de schade volledig worden geïnventariseerd. Daarvoor zijn verschillende stappen nodig. Ook deze fase neemt weer de nodige tijd in beslag.

Verder is het goed om er rekening mee te houden dat uw zaak, in verschillende fases van het traject, kan worden vertraagd door discussies met de tegenpartij. Bijvoorbeeld op medisch vlak of over de aansprakelijkheid.

Klik hier om meer te lezen over de duur van een letselschadezaak en het definitief afwikkelen daarvan.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

Letselschade informatie

Chat
1
Close chat
Hallo! Bedankt voor uw bezoek. Druk op Start om een gesprek met ons aan te gaan

Start