Letselsoorten

Veel voorkomende letsels na een ongeval


Orthopedisch letsel

Hieronder vallen alle traumatische letsels aan het bewegingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, pezen, zenuwen). Veel voorkomende letsels op orthopedisch vlak:


- Botbreuken (arm, vinger, heup, pols, been, voet, enkel, rug)

- Gescheurde knieband

- Gebroken enkel of pols

- Ontwricht heupgewricht

- Dystrofie


Neurologisch letsel

Aandoeningen aan zenuwstelsel of spieren, bijvoorbeeld:


- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

- Rug- en nekletsel (whiplashachtige klachten)

- Dwarslaesie (verlamming)


Psychisch letsel

Een ongeval kan ook psychisch letsel veroorzaken, bijvoorbeeld:


- Angststoornis

- Posttraumatisch stress syndroom (ptss)

- Depressie


Beroepsziekte

Een ziekte die het gevolg is van één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of de werkomgeving, ontstaan door fysieke of mentale overbelasting of door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld:


- Burn-out

- RSI

- Asbestose en mesothelioom

- Pneumoconiose of stoflong

- Bepaalde vormen van kanker bij arbeiders die werkzaam zijn in de chemische industrie

- Schildersziekte (V.O.S.)

- Hepatitis of HIV

Wij gebruiken cookies