fbpx

Wanneer kan mijn letselschadezaak definitief worden afgewikkeld?

Vraagt u zich af waarom de afhandeling van uw letselschadezaak zo lang duurt? Vaak komt dit doordat uw zaak pas bij een medische eindsituatie definitief afgewikkeld kan worden. Hiervan is sprake als u geheel bent hersteld of als er medisch gezien geen verbeteringen of verslechteringen meer te verwachten zijn. Is de medische eindsituatie eenmaal bereikt? Dan kan de schade volledig in kaart gebracht worden.

Medische eindsituatie

Het moment waarop de medische eindsituatie bereikt wordt, kan zomaar twee jaar op zich laten wachten. Dit hangt mede af van de ernst van het letsel en hoe snel u herstelt. Heeft u blijvend letsel overgehouden? Dan doet een onafhankelijk medisch expert onderzoek naar de (medische) beperkingen die u heeft overgehouden aan het ongeval. De arts drukt het resultaat van het onderzoek uit in een percentage ‘blijvende functionele invaliditeit’. 

Inventarisatie van de beperkingen

Zijn de (medische) beperkingen vastgesteld? Dan is in sommige gevallen nog een arbeidsdeskundige expertise nodig om vastgesteld te krijgen in hoeverre er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid. Ook kan een arbeidsdeskundige vaststellen of de blijvende medische beperkingen die u aan het ongeval heeft overgehouden, invloed hebben op andere activiteiten – zoals huishoudelijke taken, sport en hobby’s. Dit is belangrijk, want als u door het ongeval uw baan en werkzaamheden thuis niet meer kunt uitvoeren,  dan levert dit schade op die meegenomen moet worden bij een eindafwikkeling.

Schade-inventarisatie

De volgende stap is de berekening van de volledige schade. Het gaat daarbij om de reeds geleden schade – waarvoor u in een eerder stadium in het letselschadetraject een voorschot heeft ontvangen –  alsmede om schade die u in de toekomst lijdt. Het gaat onder meer om de volgende schadeposten:

  • Medische kosten (eigen risico zorgverzekering, niet vergoede kosten voor behandelingen en medicatie).
  • Reis- en parkeerkosten.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp en andere werkzaamheden rond de woning
  • Verlies aan inkomen omdat u uw werk niet meer kunt uitvoeren. Voor de berekening hiervan wordt vaak een rekenkundig expert ingehuurd.

Eindregeling opstellen

Na de schade-inventarisatie wordt een voorstel tot eindafwikkeling opgesteld. Dit wordt uiteindelijk voorgelegd aan de aansprakelijke verzekeraar. Naast een vordering tot vergoeding van uw schade, kunnen hierin ook bepaalde voorbehouden voor de toekomst worden opgenomen. Bijvoorbeeld: er zijn mogelijk medische risico’s die in de toekomst tot meer schade kunnen leiden. Door een medisch voorbehoud in de eindregeling op te nemen, is het mogelijk om die meerschade alsnog te verhalen op de tegenpartij.

Gaat de tegenpartij akkoord met de eindregeling? Dan wordt dit vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierin is onder meer geregeld hoeveel schadevergoeding u ontvangt. Ook staat in de vaststellingsovereenkomst dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen. Dit betekent dat de zaak definitief zal zijn beëindigd en dat u niets meer kunt vorderen. Na ondertekening van de overeenkomst wordt uw schadevergoeding zo snel mogelijk aan u uitbetaald, waarna de zaak definitief is afgewikkeld.

Toch naar de rechter?

Bij Letsel Lawyers proberen wij altijd buiten de rechtszaal om tot overeenstemming met de tegenpartij te komen: dat scheelt tijd en geld. Mocht dit niet lukken, dan starten wij – na overleg met u – een gerechtelijke procedure. De rechter doet dan uitspraak over de eindregeling.

Overigens kan een gang naar de rechter ook plaatsvinden in een andere fase van de letselschadezaak, bijvoorbeeld wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent of bij medische discussies over de oorzaak van de klachten: waren ze veroorzaakt door het ongeval of bestonden ze al? Een gang naar de rechter kost altijd meer tijd, waardoor uw letselschadezaak langer duurt.

De ervaring van Letsel Lawyers

Met Letsel Lawyers kiest u voor jarenlange ervaring op het gebied van letselschadezaken. Letselschadeadvocaten Fabian David en Marloes Hulstein zorgen ervoor dat uw zaak zo vlot en zorgvuldig mogelijk wordt afgehandeld, zodat u snel uw volledige schadevergoeding ontvangt. Ook  zorgen wij ervoor dat u tussentijds alvast een voorschot op de schadevergoeding krijgt, zodat u niet in financiële moeilijkheden raakt. Naast proceservaring hebben wij ook veel ervaring in het in goede banen leiden van de discussie met de tegenpartij, waardoor een rechtszaak veelal voorkomen kan worden.

Bel ons op 040 – 24 05 900 of vul het contactformulier in voor gratis advies over uw mogelijkheden en kansen.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest