fbpx

Letselschade door werken met gevaarlijke stoffen

Eén op de zes werknemers in Nederland werkt met gevaarlijke stoffen. Dat is, vrij logisch, niet zonder risico’s. Jaarlijks overlijden er maar liefst 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De ziekten die deze werknemers oplopen, openbaren zich vaak pas na vele jaren. In dit artikel leggen we uit wanneer en hoe u uw werkgever of opdrachtgever aansprakelijk kunt stellen voor de schade die u heeft opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen.

Het gevaar van werken met gevaarlijke stoffen

Verfproducten, houtstof, lasrook, dieselrook, oplosmiddelen, asbest en lak: allemaal stoffen die veel worden of werden gebruikt bij bijvoorbeeld garages, meubelmakerijen, schilderbedrijven, metaalbedrijven en aannemers. Momenteel verschijnen er veel nieuwsberichten over medewerkers die ziek zijn geworden door te werken met Chroom-6 en CARC. De advocaten van Letsel Lawyers hebben in 2018 een bijdrage geleverd aan het allereerste magazine over het kankerverwekkende Chroom-6. Dit magazine is tot stand gekomen in samenwerking met het toonaangevende onderzoeksbureau SGS Search! Lees de bijdrage hier.

Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

Wordt u blootgesteld aan dit soort gevaarlijke stoffen? Dan kunnen ze ernstige, levensbedreigende ziekten veroorzaken, zoals astma, COPD en longkanker. Dit soort ziekten openbaren zich doorgaans pas na enige jaren. Maar de gezondheidsschade en letselschade (zowel materieel als immaterieel) zijn vaak groot.

Veiligheidsvoorschriften voor werkgevers

Om de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te beperken, gelden voor werkgevers strenge regels. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten bedrijven inventariseren welke risico’s er zijn en hoe ze daarmee omgaan. Ze dienen alle mogelijke maatregelen te treffen om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken, zodat de kans op letselschade zoveel mogelijk wordt beperkt. Werkgevers moeten werknemers bovendien waarschuwen voor de risico’s van – en ze opleiden voor – het werken met gevaarlijke stoffen. Werkgevers hebben dus een zogeheten zorgplicht.

Hoe groter het bedrijf en de risico’s, hoe meer eisen de wet aan die risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) stelt. De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Bedrijven hebben hun zaken lang niet altijd op orde

Uit controles van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven te weinig doen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. De Inspectie bezocht in 2018 36 bedrijven. 33 van hen bleken onvoldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te garanderen. Slechts 15 procent van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, beschikt over een volledige verplichte inventarisatie van die stoffen. Daarom is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Veilig werken met (gevaarlijke) stoffen’ gestart.

Letselschade door werken met gevaarlijke stoffen

Doordat bedrijven hun zaken niet goed op orde hebben, lopen werknemers meer risico op letselschade. Wordt u ziek door te werken met gevaarlijke stoffen? We spreken dan van een beroepsziekte. De kans is groot dat u in dat geval zowel materiële als immateriële schade heeft. Naast gezondheidsschade kunt u daarbij denken aan verlies van inkomen, medische kosten en eventuele kosten voor rechtsbijstand door een advocaat.

Letselschade verhalen op uw werkgever

Wilt u de letselschade die een gevolg is van uw beroepsziekte verhalen? Dan moet u uw werkgever aansprakelijk stellen. Bij beroepsziekten dient er sprake te zijn van een ziekte die is opgelopen in een werkomgeving en waarbij er een aantoonbare link bestaat tussen de ziekte en specifieke arbeidsomstandigheden. Een letselschadeadvocaat kan voor u beoordelen of, en zo ja op welke wijze, dat (medisch) kan worden aangetoond.

Wanneer is uw werkgever níet aansprakelijk?

Als u ziek bent geworden door uw werk, is uw werkgever in beginsel aansprakelijk. Een werkgever kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen als hij bewijst dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan óf dat uw ziekte is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid door u als werknemer. In de praktijk blijkt dat werkgevers dit bewijs vaak niet kunnen leveren. Het is dus in bijna alle gevallen aan te raden om uw werkgever aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te claimen.

Letselschade door schadelijke stoffen verjaart niet snel

Ziekten door werken met gevaarlijke stoffen openbaren zich vaak pas na vele jaren. Moet u zich nu zorgen maken dat u de schade niet meer kunt verhalen op de aansprakelijke partij? Nee, want niet alleen tijdens het dienstverband maar ook jaren of zelfs decennia daarna kunt u uw letselschade verhalen op uw (oude) werkgever. Het is wel belangrijk dat u zo snel mogelijk een advocaat inschakelt zodra uw ziekte zich openbaart.

Letselschadeadvocaat inschakelen

Voor een goed verloop van uw letselschadezaak is het verstandig om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Die helpt u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever, maar inventariseert ook de schade, stelt een dossier op met bewijzen en onderhoudt het contact met (de verzekeraar van) uw werkgever. Is uw werkgever aansprakelijk? Dan worden de advocaatkosten vergoed door de verzekeraar van uw werkgever. Een letselschadeadvocaat inschakelen is dus meestal kosteloos voor u.

Heeft u gezondheidsklachten die u wijt aan uw (voormalige) werk? Neem geheel vrijblijvend contact op met Letsel Lawyers om te informeren naar de mogelijkheden.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *