fbpx

Letselschade door fout collega: wie is er aansprakelijk?

Veroorzaakt uw collega een bedrijfsongeval waardoor u letsel oploopt? In de meeste gevallen is niet (alleen) uw collega, maar (ook) uw werkgever aansprakelijk voor de letselschade. Zelfs wanneer de veroorzaker van het ongeval niet in dienst was van uw baas, maar bijvoorbeeld als uitzendkracht of zzp’er werkte. Voor een schadevergoeding kunt u dan ook terecht bij (de verzekeraar van) uw werkgever. Het is aan te raden om uw belangen door een letselschadeadvocaat te laten behartigen.

Wettelijke aansprakelijkheid ongeval door collega

Uw werkgever kan aansprakelijk gesteld worden voor het foutief handelen van een werknemer of een andere ondergeschikte (zoals een uitzendkracht of zzp’er) wanneer de kans op een fout is vergroot door de opdracht van de werkgever óf wanneer de werkgever zeggenschap had over het handelen waarin de fout was gelegen. In de praktijk komt het erop neer dat uw baas bij vrijwel alle ongevallen onder werktijd aansprakelijk is.

Bij een onrechtmatige daad van een collega, is behalve de werkgever ook deze collega aansprakelijk. Mocht de werkgever niet verzekerd zijn of failliet gaan, dan heeft u alsnog het vorderingsrecht op deze collega.

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden

Wanneer het bedrijfsongeval onder werktijd plaatsvond, had uw werkgever zeggenschap over het handelen waarin de fout van de collega was gelegen. Onder werktijd omvat ook verkeersongevallen die zich voordoen tijdens het rijden naar een klus.

Letsel tijdens de pauze

Zelfs letsel dat is ontstaan tijdens de pauze kan onder de aansprakelijkheid van uw werkgever vallen. Zo was er een zaak waarbij een werknemer tijdens de pauze in de houdgreep werd genomen door een collega. Hij raakte hierbij in ademnood en liep letsel op. Volgens de rechter was de werkgever ook tijdens de pauze aansprakelijk voor de gedragingen van deze collega.

Zelf ook (deels) schuldig?

Ook als u zelf voor een deel schuldig bent aan het ongeval, ligt de aansprakelijkheid toch vaak bij uw werkgever. Al zijn hier wel uitzonderingen op wanneer blijkt dat u roekeloos gehandeld heeft. Bijvoorbeeld wanneer u onder invloed van alcohol of drugs uw werkzaamheden uitvoerde of wanneer u het ongeval opzettelijk veroorzaakte.

Schadevergoeding claimen

Is uw werkgever aansprakelijk voor het ongeval dat uw collega veroorzaakte? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Om aan te tonen dat uw collega het ongeluk tijdens werktijd heeft veroorzaakt én dat uw baas aansprakelijk is, is het altijd aan te bevelen om de hulp in te roepen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Als uw werkgever aansprakelijk is, betekent dit dat hij of zij ook de kosten van uw rechtsbijstand moet betalen.

Uw werkgever is verzekerd

De meeste werkgevers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen. Dat betekent dat zij niet zelf voor de kosten opdraaien. Ook de afhandeling van de letselschadezaak loopt via de verzekeraar (uw werkgever en uw collega hebben hier verder niets mee te maken). Het is belangrijk dat u een ervaren letselschadeadvocaat aan uw zijde heeft om uw belangen tegenover de verzekeraar te verdedigen.

Welke letselschade kunt u claimen?

Uiteraard kunt u de schade claimen die u direct na het ongeval heeft opgelopen. Denk hierbij aan medische kosten (voor zover deze niet gedekt zijn door uw eigen zorgverzekering), verlies aan inkomsten en reiskosten naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Ook op de lange termijn kunt u te maken krijgen met kosten, zoals aanpassingen aan uw woning doordat u door het ongeval slecht ter been bent geraakt. Heeft u emotionele of psychische schade opgelopen? Dan kunt u hiervoor smartengeld eisen.

Letsel Lawyers kan u helpen

De advocaten van Letsel Lawyers hebben veel ervaring met letselschadezaken, ook met zaken waarbij het letsel is veroorzaakt door collega’s. Wij gaan voor u na of wij de schade op uw werkgever kunnen verhalen. Wij onderhandelen met de verzekeraar over de hoogte van de schadevergoeding. Lopen de onderhandelingen vast? Dan stappen wij voor u naar de rechter. Terwijl wíj alle juridische en financiële zaken afhandelen, kunt ú zich volledig richten op uw herstel. Ook kunnen wij alvast een voorschot op uw schadevergoeding aanvragen.

Bel ons op 040 – 24 05 900 of vul het contactformulier in voor gratis advies over uw mogelijkheden en kansen.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest