fbpx

Hoe verhaal ik letselschade op mijn werkgever na een bedrijfsongeval?

Op het werk zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Loopt u letselschade op tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden? Dan is de kans groot dat uw werkgever hiervoor aansprakelijk is én dat u een schadevergoeding kunt eisen. Een letselschadeadvocaat kan u adviseren over de haalbaarheid van de vordering en – als er mogelijkheden zijn – alles uit handen nemen om de schadevergoeding voor u te regelen. In dit artikel leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is een bedrijfsongeval?

Uiteraard kunt u uw werkgever alleen aansprakelijk stellen als het ongeluk daadwerkelijk als bedrijfsongeval aangemerkt kan worden. Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat tijdens werktijd plaatsvindt: bijvoorbeeld een val van de steiger op de bouwplaats, tegen een glazen wand oplopen op kantoor of gewond raken door een machine in de fabriek.

Een bedrijfsongeval kan ook in de pauze plaatsvinden, tijdens de autorit naar het werk of zelfs bij het personeelsuitje. Het ongeval hoeft ook niet een eenmalige gebeurtenis te zijn en het letsel kan soms ook pas na langere tijd als zodanig herkend worden. Een voorbeeld hiervan is het inademen van schadelijke stoffen (denk aan asbest), wat kan leiden tot specifieke beroepsziekten.

Aantonen dat u schade heeft opgelopen

Om de letselschade vergoed te krijgen, is bewijs nodig dat u deze heeft opgelopen in de uitoefening van uw werkzaamheden. Er moet een verband zijn tussen uw werk en de activiteit waarbij het ongeval gebeurde. Als het gaat om een beroepsziekte is het al voldoende wanneer u kunt bewijzen dat de letselschade mogelijk in de uitoefening van de werkzaamheden is opgelopen.

Zorg altijd dat u een ongeluk met letsel direct bij uw baas meldt. Bij ernstige bedrijfsongevallen – waarbij sprake is van een ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of overlijden – is de werkgever wettelijk verplicht om hiervan melding te maken bij de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie). Het is mogelijk om deze melding te controleren en als bewijsstuk te overleggen bij de letselschadezaak. Ook bewijs van een bezoek aan de huisarts of de eerste hulp na het ongeval kan als bewijsmateriaal dienen.

Wie is er verantwoordelijk?

Uw werkgever kan alleen onder de aansprakelijkheid uitkomen als hij of zij kan aantonen dat alle redelijkerwijs te nemen maatregelen genomen waren om het ongeval te voorkomen, zoals het geven van duidelijke instructies en waarschuwen voor gevaren. Of wanneer hij of zij kan aantonen dat u opzettelijk of roekeloos handelde, bijvoorbeeld doordat u geen helm droeg of onder invloed was.

Elke werkgever heeft een zorgplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te realiseren om zo bedrijfsongevallen en beroepsziektes te voorkomen. Voor een werkgever is het echter lastig om te bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. In de praktijk is de werkgever daarom vrijwel altijd aansprakelijk. In negen van de tien gevallen wordt een schadevergoeding toegewezen.

Laat de letselschade vaststellen

Is er sprake van een bedrijfsongeval waarbij de werkgever verantwoordelijk is voor de geleden schade? Dan is het belangrijk om helder te krijgen wat de omvang van de schade precies is, nu én in de toekomst. Het kan om zowel materiële als immateriële schade gaan. Materiële schade kan in geld uitgedrukt worden, immateriële schade betreft emotionele en psychische schade. Het is altijd aan te raden om uw kosten op papier bij te houden en facturen te bewaren. Voorbeelden van kosten die u kunt verhalen:

  • Verlies van inkomsten doordat u tijdelijk niet kunt werken of zelfs gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt.
  • Medische kosten, zoals het eigen risico van uw zorgverzekering.
  • Gemaakte reiskosten naar het ziekenhuis.
  • Schade aan persoonlijke bezittingen die tijdens het ongeval beschadigd raakten, bijvoorbeeld uw bril, kleding of telefoon.
  • Kosten voor hulp in het huishouden of de tuin, als u dit vanwege het ongeluk niet meer zelf kunt doen.
  • Smartengeld voor immateriële schade.

Uw werkgever aansprakelijk stellen

Bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever is het aan te raden om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Deze gespecialiseerde advocaat verzamelt de medische bewijzen, inventariseert de schade en stelt de tegenpartij aansprakelijk. Een letselschadeadvocaat kost u niets, omdat de (verzekeraar van de) tegenpartij betaalt.

De meeste werkgevers zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen, waardoor de letselschadezaak wordt afgehandeld door de verzekeraar. De letselschadeadvocaat onderhandelt met de (verzekeraar van de) tegenpartij over de hoogte van de schadevergoeding. Lopen die onderhandelingen vast, dan volgt de stap naar de rechter. Met een advocaat aan uw zijde staat u steviger in uw schoenen en u bent verzekerd dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Bel ons op 040 – 24 05 900 of vul het contactformulier in voor gratis advies over uw mogelijkheden en kansen.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest