LETSEL LAWYERS | gratis advies bij ongevallen!

Kosten


"Wij hebben oog voor uw kosten"


Als u betrokken bent geweest bij een ongeval, dan kan de veroorzakende partij in veel gevallen met succes aansprakelijk worden gesteld. 


In de praktijk zal dan de aansprakelijkheidsverzekeraar in beeld komen. Deze verzekeraar is op grond van de wet gehouden om uw volledige schade te vergoeden, waaronder ook de advocaatkosten.


Dus... géén kosten voor u!

Kosten

" Wij hebben oog voor uw kosten "


Als u betrokken bent geweest bij een ongeval, dan kan de veroorzakende partij in veel gevallen met succes aansprakelijk worden gesteld. In de praktijk zal dan de aansprakelijkheidsverzekeraar in beeld komen. Deze verzekeraar is op grond van de wet gehouden om uw volledige schade te vergoeden, waaronder ook de advocaatkosten.


Dus... géén kosten voor u!


Wist u dat...

Letsel Lawyers u altijd vooraf duidelijk informeert over de kosten. U komt dus nooit voor vervelende verrassingen te staan.

als u het niet eens bent met uw rechtsbijstandverzekeraar, u een beroep kunt doen op de geschillenregeling; wij kunnen u dan op kosten van de verzekeraar een second opinion geven!

een voetganger/fietser jonger dan 14 jaar - in geval van een aanrijding met een motorvoertuig - nagenoeg altijd 100% van de schade vergoed krijgt; dus ook de advocaatkosten!

een voetganger/fietser van 14 jaar of ouder - in geval van een aanrijding door een motorvoertuig - minimaal 50% van de schade vergoed krijgt; dus ook van de advocaatkosten!

alleen een advocaat toegang heeft tot gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging); andere letselsschade behandelaren niet.

uw rechtsbijstandverzekeraar u niet mag verplichten om de zaak aan een bepaalde advocaat uit te besteden; u heeft vrije advocaatkeuze!

Wij gebruiken cookies