fbpx

Bedrijfsongeval: een schadevergoeding is bijna altijd mogelijk

Heeft u een ongeval op het werk gehad? Dat is in veel opzichten ontzettend vervelend. Toch is er ook goed nieuws: in bijna alle gevallen kunt u een schadevergoeding krijgen van de verzekeraar van uw werkgever. En aangezien die ook de kosten voor rechtsbijstand vergoedt, kost het u niets om een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Wat is een bedrijfsongeval?

Ieder jaar overlijden er in Nederland zo’n 100 werknemers door of ten gevolge van bedrijfsongevallen. Het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moet, is vele malen groter. Wat verstaan we eigenlijk precies onder de term ‘bedrijfsongeval’? Een bedrijfsongeval is een ongeluk in de uitoefening van de werkzaamheden.

Bouw en industrie

Met name in de bouw en industrie vinden relatief veel arbeidsongevallen plaats. Vaak wordt er immers gewerkt met machines en gereedschappen, op hoogte of met gevaarlijke stoffen.

Voorbeelden van bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen die wij regelmatig zien terugkomen in onze praktijk zijn bijvoorbeeld:

 • Struikelen of uitglijden, bijvoorbeeld over een loszittende kabel of rondslingerend materiaal
 • Van een ladder of steiger vallen, al dan niet omdat deze niet deugdelijk was neergezet
 • Ongevallen met heftrucks
 • Letsel door chemische stoffen zoals brandstof, bestrijdingsmiddelen en asbest
 • Verkeersongevallen
 • Uitval door te hoge werkdruk of een slechte werksfeer
 • Verwondingen door niet goed functionerende machines of gereedschappen

Kunt u een schadevergoeding krijgen?

Heeft u als werknemer schade opgelopen in de uitoefening van uw werkzaamheden? Dan kunt u bijna altijd een schadevergoeding krijgen, aangezien uw werkgever in beginsel aansprakelijk is. De verzekeraar van uw werkgever zal dan uw letselschade moeten vergoeden.

Aansprakelijkheid van uw werkgever

Uw werkgever is dus in beginsel aansprakelijk. Om aan aansprakelijkheid te kunnen ontsnappen, moet uw werkgever aantonen dat u bewust roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld bij het ongeluk óf dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. De zorgplicht houdt in dat werkgevers voor een veilige werkomgeving moeten zorgen, toezicht moeten houden en hun werknemers goed moeten instrueren.

Opzet of bewuste roekeloosheid worden nauwelijks aangenomen in de praktijk. Voor een werkgever is het ook heel lastig om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Aan de hand van informatie die u aandraagt kan Letsel Lawyers over het algemeen goed inschatten of uw werkgever kan bewijzen dat hij niet aansprakelijk is.

Werknemers versus zzp’ers

Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2012 vallen zzp’ers onder de zorgplicht van de opdrachtgever. Dit is met name relevant voor de bouw, waar veel wordt gewerkt met zelfstandigen zonder personeel. Voor zzp’ers geldt grosso modo dus hetzelfde als voor werknemers. Zie ook ons artikel ‘Ongeval op de bouwplaats: kan ik als zzp’er schadevergoeding krijgen?’.

Welke schade kunt u vergoed krijgen?

U kunt zowel uw materiële als immateriële schade vergoed krijgen. Voorbeelden van kostenposten die vergoed kunnen worden zijn:

 • Verlies van inkomen
 • Medische kosten
 • Smartengeld, oftewel immateriële schade
 • Reiskosten
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Studievertragingsschade
 • Kosten voor rechtsbijstand (door een advocaat)

De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding is afhankelijk van onder meer de ernst en duur van uw letsel.

Een letselschadeadvocaat inschakelen

Wilt u een schadevergoeding voor uw bedrijfsongeval? Dan kunt u het beste een letselschadeadvocaat inschakelen. Hij of zij stelt uw werkgever aansprakelijk, inventariseert de schade, stelt een dossier op met medische en financiële bewijzen en onderhoudt het contact met (de verzekeraar van) uw werkgever.

Door de expertise van een gespecialiseerde advocaat is de kans het grootst dat u krijgt waar u recht op heeft. Tegelijkertijd wordt u zoveel mogelijk ontzorgd. Ten opzichte van een regulier letselschadebureau heeft een letselschadeadvocaat als voordeel dat hij onderworpen is aan de Advocatenwet en gedragsregels, waardoor u kunt rekenen op een aantal kwaliteitswaarborgen.

Ruim 25 jaar ervaring

De letselschadeadvocaten van Letsel Lawyers hebben gezamenlijk ruim 25 jaar ervaring met letselschadezaken. In het verleden hebben zij, toen ze nog bij het grootste advocatenkantoor van Zuid-Nederland werkten, ook voor verzekeraars gewerkt. Daardoor weten ze hoe de tegenpartij denkt en handelt, zodat ze het maximale uit uw zaak kunnen halen.

Kosteloos een advocaat inschakelen

Is uw werkgever aansprakelijk voor uw bedrijfsongeval? Dan worden uw rechtsbijstandskosten vergoed door de verzekeraar van uw werkgever. Een letselschadeadvocaat inschakelen is dus meestal kosteloos voor u.

Verhouding met uw werkgever

Wellicht deinst u ervoor terug om uw werkgever aansprakelijk te stellen omdat u de goede verhouding niet wilt verstoren. Wees gerust: werkgevers zijn in de regel goed verzekerd, waardoor het ze geen cent kost. Bovendien is de specialistische werkwijze van letselschadeadvocaten erop gericht om de band tussen u en uw werkgever zoveel mogelijk intact te houden. Sterker nog: uiteindelijk zal uw werkgever waarschijnlijk zelfs blij zijn wanneer u ál uw schade vergoed krijgt.

Heeft u een bedrijfsongeval gehad en wilt u een schadevergoeding claimen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Fabian David en mr. Marloes Hulstein van Letsel Lawyers via het contactformulier, telefoon (040-2405900) of e-mail (info@letsel-lawyers.nl). We praten u graag bij over de mogelijkheden voor u.

Vraag vandaag nog GRATIS advies aan.

We zullen zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail contact met u op nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *